Rozwój

Rozwój

Oprogramowanie nasze jest w ciągłym rozwoju. W jakim kierunku? To weryfikuje rynek, a od użytkowników zależy, o jakie nowe możliwości będzie ono rozbudowane. Nie chcemy implementować funkcji, które nie były by potrzebne utrudniając jedynie pracę. Aplikacja musi być w pełni użyteczna.

Zatem oczekujemy Państwa opinii i uwag. Te informacje są dla nas najcenniejsze, gdyż pozwolą nam pójść w odpowiednim kierunku.

Czekamy na Państwa opinię i propozycje pod adresem : info@menadzerserwisu.plCo nowego w wersji Menadżer Serwisu v2010 :

– Najważniejszą modyfikacją jest przejście na inny typ bazy danych. Wersja ta pracuje na bazie typu SQL w oparciu o mechanizm FireBird 2.05 lub nowszy. Zmiana ta pozwoliła na zdecydowane przyspieszenie pracy programu oraz możliwość pełnej pracy zdalnej. Baza danych może zostać zainstalowana na różnych systemach: Windows, Linux, Solaris i innych wspieranych przez projekt FireBirdSQL. Zmiana ta pozwoliłą na większą elastyczność programu.

– Zmiana sposobu konfiguracji programu, podział na ustawienia wspólne (gloobalne) oraz użytkownika (lokalne). Wprowadzono również rejestrowanie operacji wykonywanych w programie przez użytkownika w formie LOGu.

– Dodano możliwość eksportowania wydruków do wielu formatów: PDF, RTF, XLS, HTML i inne

– Dodano możliwość wyboru numeracji zleceń: roczna – co rok od nr 1, ciągła – jedna przez wiele lat.

– „Nowy” stary interfejs – ponieważ dotychczasowy interfejs się sprawdzał, wprowadzono jedynie zmiany kosmetyczne. Dodano możliwość zmiany układu okien programu.

– Możliwość sortowania danych na wiele sposobów, wystarczy klinąć belkę tytułową tabeli.

– Zmieniono sposób przeglądania zleceń, nie ma już przełączania lat gdyż znajdują się one w jednej tabeli. Istnieje za to możliwość ustawienie wyświetlania zleceń tylko z beżącego roku.

– Łatwiejsza aktualizacja programu.

– Przebudowano raprot obrotów serwisu i techników. Wprowadzono możliwość budowy raporu wieloetapowo np. jednego serwisanta w różnych okresach, Serwisu w różnych okresach, porównawczo dla serwisantów. Taki raport istnieje w bazie do czasu jego wykasowania przez użytkownika.

– Wprowadzono blokadę rekordu przed wzajmeną edycją kilku użytkowników.

– Dodano system porad które moga być wyświetlane przy uruchomieniu programu.

– Powstał moduł notatek. Można tworzyć notatki swobodne, do klienta, urządzenia bądź zlecenia. Notatka może pełnić również funkcję przypomnienia które wyświetli się o określonej dacie i godzinie wszystkim lub jej twórcy.

– Zmieniono okno edycji urządzenia, teraz dla urządzeń które pracują na kontraktach CPC pojawi się nowa karta edycji parametrów kontraktu. Już nie ma – potrzeby wchodzenia do modułu CPC, aby zmienić parametry dla urządzenia.

– Użytkownik zostanie powiadomiony o umowach CPC, których zbliża się koniec. Informacja taka zostanie zapisana do notatek ze statusem przypomnienia, tak żeby nie wyleciało nam z głowy.

– Powrót do bazy modeli urządzeń. Jednak moduł ten znacznie różni się od tego, który był  w wersji 2.7. Oprócz samej nazwy urządzenia można wprowadzić do niego rodzaj i żywotność urządzenia, informację o gwarancji i przeglądach. Wszystko to znajdzie się w nowo wprowadzanym do bazy urządzeniu po wybraniu modelu. Nowością jest możliwość tworzenia i przyporządkowania grup części. Każdy model posiada elementy, które co jakiś czas należy wymienić. Warto utworzyć taką listę aby operator serwisu, który nie zawsze ma pełmą wiedzę na ich temat mógł szybko sprawdzić i stworzyć kosztorys wymian.

– Powoli zmieniamy design programu. Zyskał nowe ikony, możliwość zmiany kolorów tabel wg upodobań. Z czasem zmieni się znacznie więcej.

– Zmiana sposobu edycji zleceń, bardziej przejrzyste okno.

– Udoskonalony raport obrotów kontrahenta, mozliwość wystawiania wezwań do zapłaty.


 

Co nowego w wersji Menadżer Serwisu v2.7 :

– Najważniejszą modyfikacją jest wprowadzenie pliku licencji. Zmiana ta pozwoliła na udostępnianie najnowszej wersji programu na stronach WWW i samodzielne aktualizacje przez użytkownika programu. Zmiana ta jest dostępna dla tych, którzy zakupili wersję 2.0 lub nowszą. Więcej na ten temat w zakładce „Do pobrania”

– Wprowadzenie słownika magazynowego w celu wpisania bazy materiałowej i późniejszej jej wykorzystania podczas wypełniania zleceń. Korzystający z programu „Fakturka” nie muszą uzupełniać tej bazy, gdyż słownik korzysta z danych magazynu.

– Dodano możliwość eksportu listy urządzeń posiadanych przez klienta do pliku DBase. Plik taki może zostać otwarty przez arkusz kalkulacyjny np MS-Excel i zapisany w innym formacie.

 Co nowego w wersji Menadżer Serwisu v2.6 :

– Wprowadzenie bazy umów CPC. Pozwala na rozliczanie zawieranych kontraktów dzierżawy udządzeń, szybkie sprawdzenie opłacalności danego kontraktu.

– Wprowadzono możliwość przenoszenia zleceń na inne urządzenie w ramach klienta. Czasami się zdaża, że klient posaida dużą ilość urządzeń, a wystawione zlecenie dotyczy innego. Aby nie było potrzeby kasowania i zlecenia i wystawiania nowego można je przenieść na właściwe urządzenie.

– Możliwość ekslportu danych do programu MS-Excel z raportu wszytkich zleceń. Wprowadzono możliwość wyeksportowania danych z wymienionego raportu. Po przefiltrowaniu danych wg potrzeby można je wyeksporotwać do pliku bazy DBase (*.dbf), a następnie otworzyć ów plik w programie MS-Excel i zapisać w jego formacie. Można również samemu zdecydować które pola mają zostać zapisane z pośród 27 pól.

– Dodano możliwość wydruku listy klientów bez lub razem z posiadami urządzeniami.

– Dodano wydruk kosztorysu naprawy urządzenia. Wydruk zawiera dane klienta, urządzenia oraz tabelę do wpisania elementów kosztorysu.


 

Co nowego w wersji Menadżer Serwisu v2.5 :

        Oto wykaz większości zmian i ulepszeń jakie on zawiera w stosunku do wersji 2.0:

– Wprowadzenie rocznego okresu zleceń, tzn co roku tworzona jest nowa baza zleceń która z początkiem roku rozpoczyna się od zlecenia nr 1. Pomimo podziału na lata histria pracy urządzenia tworzona jest ze wszystkich lat, w których były wykonane zlecenia.

– Współpraca z dedykownym programem fakturującym „Faktruka dla Menadżera Serwisu”. Program pozwala na wystawianie faktur, prowadzenie jednego magazynu, prowadzenie rejestru faktur zakupowych, kontrolę płatności zarówno klientów firmy jak i wobec dostawców. Ponadto umożliwia generowanie rejestru sprzedaży oraz zakupów dla celów księgowości. (do wglądu na życzenie dla obecnych użytkowników programu MS conajmniej wersji 2.0 – również współpracuje)


 

Co nowego w wersji Menadżer Serwisu v2.0 :

– Rozbudowa bazy danych informacji o klientach, zwiększenie długości istniejących pól oraz dodanie nowych: nr REGON, adres WWW, uwagi, informacje o banku, określenie czy jest to odbiorca czy dostawca.

– Rozbudowa bazy danych informacji o urządzeniu, zwiększenie długości istniejących pól oraz dodanie nowych: licznik A3, dodatkowy symbol ewidencyjny, przyporządkowanie dla technika, wprowadzenie ewidencji tonerów

– Rozbudowa bazy danych informacji o zleceniach, zwiększenie długości istniejących pól oraz dodanie nowych: licznik A3, czas rozpoczęcia, zakończenia oraz wykonywania zlecenia, podział zleceń na płatnie, nie płatne oraz w umowie CPC, oznaczenie kodowe uszkodzenie,

– Zlikwidowanie ograniczenia ilości wymienionych części i materiałów w zleceniu poprzez utworzenie nowej bazy pozycji w zleceniach. Baza ta może zawierać również takie informacje jak: indeks / nr katalogowy części, nazwę części, jednostkę miary, ilość, cenę jednostkową, wartość sumaryczną. Wydatnie to wpłynie na późniejszą możliwość przeglądania historii pracy urządzenia, oraz sprawdzenia kosztów poniesionych przez klienta.

– Wprowadzono zarządzanie użytkownikami. Zatem istnieje możliwość wprowadzenia 10 operatorów oraz przydzielenie im uprawnień prawie do wszystkich funkcji programu z osobna. Można operatorowi np. zabronić usuwania urządzeń, edycji zleceń, generowania dowolnego raportu. Istnieją 22-wie zmienne, które odpowiadają za udostępnienie lub zabronienie do określonej operacji.

– Wprowadzono dodatkowe ustawienia parametrów programu, które operator może dostosować do swoich potrzeb. Np. może on zdecydować, czy program ma automatycznie planować terminy wizyt.

– Powiązano pole okresu przeglądowego danego urządzeniu, dzięki czemu planowana następna wizyta przy urządzeniu może być zupełnie indywidualna np. co 6 miesięcy niezależnie od globalnego ustawienia planowania wizyt.

– Poprawiono komfort pracy z programem przez możliwość dowolnego kształtowania wyświetlanych kolumn bazy, ich kolejności i szerokości. Program zapisuje te ustawienia i przy następnym uruchomieniu wyświetla je w wybranym przez operatora sposobie.

– Zcentralizowanie informacji o technikach, co umożliwia korzystanie wszystkich komputerów w sieci z tych samych danych,

– Możliwość zmiany właściciela / użytkownika urządzenia

– Wprowadznie ewidencji zakupionych tonerów dla urządzenia, przydatne przy kontroli zakupu przez klienta oryginalnych tonerów


 

Co nowego w wersji Menadżer Serwisu 1.5 :

1. Zmienione Design głównego formularza programu,
2. Możliwość edycji danych urządzenia bezpośrednio z raportów: wszystkich urządzeń, urządzeń w posiadaniu klienta, zaplanowanych wizyt,
3. Możliwość wystawienia zlecenia i jego wydruku bezpośrednio z raportu zaplanowanych wizyt,
4. Dodana baza modeli urządzeń oraz możliwość jego wyboru podczas dodawania lub edycji urządzenia
5. Sprawdzenie istnienia klienta podczas dodawania nowej pozycji,
6. Dodatkowy wydruk informacji o kliencie oraz urządzeniu,
7. Szybsze uruchamianie aplikacji,
8. Lepsza praca w sieci,
9. Poprawione procedury indeksowania bazy danych,
10. Poprawiony wygląd wydruków zleceń oraz wydruków raportów.

            Wiele z tych poprawek wynikło z uwag, które nadeszły od obecnych użytkowników. Za wszystkie te uwagi jesteśmy bardzo wdzięczni oraz oczekujemy następnych propozycji, które wprowadzimy w życie.

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close