Intrax Elbląg, Andrzej Bielawski

Doskonały moduł obsługi dzierżaw Zanim zaczęliśmy używać Menadżera Serwisu, korzystaliśmy z innego oprogramowania. I w zasadzie byliśmy z niego zadowoleni. Ale to były inne czasy. Oprócz kopiarek sprzedawaliśmy też inne urządzenia, materiały eksploatacyjne. I do takiego prostego zarządzania sprzedażą i serwisem tamten program wystarczył. Niestety zmienił się rynek. Mniejsze urządzenia i materiały klienci kupują w…
Read more