Gama Lublin, Sebastian Gaweł

Gama, ul. Jana Sawy 5, Lublin Korzystamy z oprogramowania „Menadżer Serwisu” od wielu lat.  Program w ramach swojej funkcjonalności sprawuje się dobrze. Cenimy sobie bardzo bezpośredni kontakt z twórcą programu. Reakcja na sugestie zmian i problemy odbywa się błyskawicznie a regularne poprawki i uaktualnienia zwiększają możliwości programu.