2014-09-02 Aktualizacja programów do serwisu i fakturowania

Zapraszamy do pobierania kolejnej aktualizacji naszych programów do serwisu i fakturowania. Dokonane poprawki są odpowiedzią na głosy użytkowników. Poprawiono drobne błędy, które zostały odkryte i nam zgłoszone.