Zlecenia serwisowe

Serwisowe zlecenie naprawy Baza zleceń to zbiór informacji o wykonywanej pracy. To właśnie informacje zawarte w zleceniach zawierają takie treści jak: czynności wykonane, zużyte części i materiały, data wykonanej usługi czy koszty z nią związane.