2015-03-10 Kolejne zmiany w naszych programach do serwisu i fakturowania

2015-03-10 Kolejne zmiany w naszych programach do serwisu i fakturowania

Udostępniamy Państwu nasz program do serwisu oraz wystawiania faktur w kolejnej wersji. Tym razem dużo funkcjonalnych zmian we wszystkich wersjach programu. Pozwolą na lepsze zarządzanie zleceniami serwisowymi oraz przepływem danych w firmie i do kontrahentów.

Poniżej znajduje się lista głównych modyfikacji. Oprócz nich jak zwykle są drobne poprawki zgłaszane przez użytkowników.

 • Dodano ewidencję kasy, obecnie wszystkie dokumenty KP/KW są rejestrowane, dzięki czemu można do nich wrócić i sprawdzić kiedy gotówka była przyjmowana lub wypłacana. Kontrolowany jest bieżący stan kasy. Można tworzyć raporty kasowe dzienne lub z wybranych okresów.
 • Dodano nowe uprawnienie „Dostęp do cen / wartości dokumentów”. Jeżeli nie widzisz wartości należy w ustawieniach programu / użytkownicy nadać to uprawnienie wybranym użytkownikom programu. Dzięki temu rozwiązaniu można udzielić dostępu do programu pracownikom, którzy nie powinni widzieć cen sprzedaży i zakupu. Użytkownicy bez dostępu do cen nie mogą drukować dokumentów sprzedaży, zakupu oraz kosztorysów, mogą drukować zlecenia.
 • Dodano możliwość przyporządkowania dokumentu PZ do zlecenia. Dokumenty PZ/WZ/RW można również wyszukiwać po numerze dokumentu, nazwie kontrahenta lub uwagach. Dzięki temu Fakturka i Menadżer Serwisu Multi coraz lepiej sprawdzają się jako program do zarządzania magazynem.
 • Dodano zestawienie dokumentów WZ na których widoczna jest marża.
 • Do ewidencji kosztów dodano możliwość utworzenia kategorii kosztów. Kategorie tworzy się w ustawieniach programu / ustawienia księgowe. Kategorie pozwalają rozdzielać koszty na np. działy, projekty, ustawienie limitów kosztów. Dzięki temu łatwo i szybko można podsumować wartość kosztów w danej kategorii np. wydatki na samochody.
 • Do tabeli faktur i kosztów dodano podsumowanie, widać łączną wartość wyświetlanych dokumentów sprzedaży lub zakupu.
 • Dodano zestawienie zobowiązań, pozwala na lepszą kontrolę płatności do dostawców.
 • W zestawieniu należności i zobowiązań dodano filtr daty, który pozwala na wyświetlenie płatności w danym okresie lub dniu.
 • W wersji KSERO dodano bazę urządzeń zastępczych, są dostępne w menu Urządzenia / urządzenia zastępcze. Można je przydzielić do zlecenia, dzięki temu wiadomo kiedy i do którego klienta urządzenie zostało wypożyczone.
 • Do zlecenia, z menu klikając prawym klawiszem myszy, można utworzyć kosztorys. Jeżeli kosztorys istnieje wówczas zostanie otwarty do ponownej edycji. W zestawieniu zleceń otwartych można kosztorys wysłać bezpośrednio do kontrahenta przez e-mail. W wersji KSERO, podczas edycji zlecenia można pobrać pozycje kosztorysu do zlecenia, dzięki czemu nie ma konieczności ich ponownego wprowadzania. Taka możliwość pojawi się wkrótce w wersji MULTI.
 • Kolejna rozbudowa zestawienia zleceń otwartych. Dodano większą ilość kolumn oraz możliwość wyboru, które kolumną mają zostać wyświetlone. Program zapamiętuje ustawienia kolumn. Dodano możliwość wielokrotnego filtrowania np. można wyświetlić zlecenia przydzielone do dwóch techników. Dodano wyszukiwanie zlecenia po numerze.
 • W zestawieniu zleceń otwartych można wyeksportować zlecenia do plik CSV lub TXT co umożliwia przeniesienie danych do arkusza kalkulacyjnego z prostym układem kolumn. Należy wybrać wybrać eksport do XLS. Pola do wyboru są zapamiętywane dzięki czemu nie trzeba wybierać ich za każdym razem.
 • Do kosztorysu dodano datę akceptacji.
 • Kosztorys można wyeksportować do plików RTF oraz ODT dzięki czemu można go edytować w Word lub Openoffice.
 • Dodano możliwość wysyłania faktury oraz kosztorysu do klienta bezpośrednio z programu, wystarczy kliknąć fakturę lub kosztorys prawym klawiszem myszy i wybrać „Wyślij fakturę przez e-mail”. Dzięki temu wystawianie faktur i wysyłanie do kontrahenta jest łatwiejsze.
 • Poprawiono wyszukiwanie kontrahenta podczas edycji umowy CPC.
 • W bazie modeli dodano możliwość wyszukiwania modelu.
 • Dodano opcję „Historia wiersza” dostępną pod prawym klawiszem myszy różnych danych np. w zleceniach, urządzeniach, kontrahentach. Program rejestruje wszelkie operacje, które wykonują użytkownicy, a obecnie można wyświetlić wykonane czynności związane z wybranym wierszem danych. Dostęp do tego zestawienia mają użytkownicy z dostępem do „Podgląd zdarzeń bazy danych”.

Czekamy na dalsze Państwa uwagi i propozycje zmian.

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close